Geschiedenis van de Prinsenkelder

Restaurant “De Prinsenkelder” is sinds 1948 gevestigd in de gewelven van museum “Het Prinsenhof”, gelegen in het centrum van Delft. De locatie heeft echter een langere geschiedenis. Omstreeks het jaar 1400 was deze kelder, gelegen onder het refectorium – de gemeenschappelijke eetzaal ofwel de refter- de proviandkelder van het kerkelijk goed dat toebehoorde aan de vrouwelijke derde orde van St. Fransciscus met als beschermheilige St. Agatha. Tijdens de 80-jarige oorlog werd het “Hof” Prins Willem ter beschikking gesteld. Willem van Oranje – de grondlegger der Nederlanden – is op 10 juli 1584 door ene Balthasar Geraerts op weg naar de refter vermoord. Na de dood van Willem van Oranje werden de gebouwen onder andere gebruikt voor de ontvangst en huisvesting van hoge gasten der stad Delft, gedeeltelijk als saai- en lakenhal, voor het houden van een aantal kerksynodes en tenslotte als kazerne. Pas in 1884 werd het besluit genomen de gebouwen tot blijvend monument te laten restaureren, een restauratie die duurde tot 1948. Gedurende eeuwen heeft wat nu “De Prinsenkelder” is gediend voor de opslag van wijnen en proviand, getuige onder andere de vleeshaken die zich nog in het plafond bevinden. Het laven en spijzen zit de kelder dus figuurlijk in het bloed, dat valt niet te ontkennen.